Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 40€

Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 40€

Sale!
, , ,

Mist Τελειοποίησης Δέρματος

18,00 

Ενυδατικό mist με άμεσο lifting effect

Ανθόνερο που προσφέρει ενυδάτωση, αντιγήρανση, σύσφιξη, ανόρθωση. Μετά την εφαρμογή του, η βελτίωση της επιδερμίδας είναι ορατή. Εξαλείφονται οι λεπτές ρυτίδες, μειώνονται οι γραμμές έκφρασης, και το πρόσωπο δείχνει αμέσως πιο υγιές και φωτεινό.

100ml

Κωδικός προϊόντος: 560189 Κατηγορίες: , , ,

Περιγραφή προϊόντος

Είτε θέ­λε­τε να ηρε­μή­σε­τε το ερε­θι­σμέ­νο δέρ­μα, να δώ­σε­τε λάμ­ψη στη θα­μπή και ξηρή επι­δερ­μί­δα, είτε απλά να ενι­σχύ­σε­τε τη διά­θε­σή σας, λί­γοι ψε­κα­σμοί εί­ναι αρ­κε­τοί για να σας κα­λύ­ψουν, ανε­ξάρ­τη­τα από το ποιες εί­ναι οι απαι­τή­σεις της επι­δερ­μί­δας σας. Ένα δρα­στι­κό mist προ­σώ­που που συν­δυά­ζει την άμε­ση σύ­σφι­ξη και ανόρ­θω­ση της επι­δερ­μί­δας του προ­σώ­που και του λαι­μού, ενώ πα­ράλ­λη­λα προ­στα­τεύ­ει από τη ρύ­παν­ση. Μπο­ρεί­τε να το απολαύσετε κάθε φορά που χρειά­ζε­στε ανα­νέ­ω­ση (με­τα­φο­ρι­κά ή κυ­ριο­λε­κτι­κά). Επει­δή, τε­λι­κά, ποιος δεν θέ­λει να ενυ­δα­τώ­σει, να φω­τί­σει, να κά­νει άμε­σο lifting με ένα απλό πά­τη­μα και να νιώ­σει ένα αί­σθη­μα ανα­κού­φι­σης και δρο­σιάς οποια­δή­πο­τε στιγ­μή μέσα στην ημέ­ρα.

Σήμε­ρα, που οι ρυθ­μοί τρέ­χουν και η γυ­ναί­κα πλέ­ον μοι­ρά­ζε­ται με­τα­ξύ οι­κο­γέ­νειας, επαγ­γέλ­μα­τος και κοι­νω­νι­κών σχέ­σε­ων σας προ­σφέ­ρου­με το κα­τάλ­λη­λο προ­ϊ­όν το οποίο :
  • Ανορ­θώ­νει & συ­σφίγ­γει την επι­δερ­μί­δα
  • Μειώ­νει άμε­σα ρυ­τί­δες & γραμ­μές έκ­φρα­σης
  • Εξα­λεί­φει τα ση­μά­δια της κού­ρα­σης
  • Τελειο­ποιεί την επιδερμίδα σε πρόσω­πο & λαι­μό
  • Δροσίζει

Είμα­στε σί­γου­ροι ότι θα βρεί­τε σε αυτό το προ­ϊ­όν τη φόρ­μου­λα που σας ται­ριά­ζει από­λυ­τα.

Συστατικά

  • Ανθόνερο Τριαντάφυλλο
  • Εκχυλίσματα Κιχώριο (ραδίκι)
  • Εκχύλισμα Τάρα (Περουβιανή χαρουπιά)
  • Γλυκερίνη
Διαστάσεις 4,2 × 4,2 × 15,7 cm
Δεν έχετε λογαριασμό; Εγγραφείτε