fb-image
Εναλλακτικά

Καλάθι
(0)
Καλάθι αγορών
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.
Δωρεάν αντικαταβολή για τα εγγραμμένα μέλη.
Σύνολο0 €
Κρέμα Νύχτας Εντατικής Θρέψης - Ενεργοποιεί Ελαστίνη/Κολλαγόνο - 50ml Κρέμα Νύχτας Εντατικής Θρέψης - Ενεργοποιεί Ελαστίνη/Κολλαγόνο - 50ml
Night_Cream__1579289965_195.jpg

Περιποίηση προσώπου

Κρέμα Νύχτας Εντατικής Θρέψης - Ενεργοποιεί Ελαστίνη/Κολλαγόνο - 50ml

Τιμή πώλησης με έκπτωση
32,00 €
Κωδικός Προϊόντος: 560004
 • Εντα­τι­κή θρέ­ψη
 • Ισχυ­ρή αντι­ρυ­τι­δι­κή δρά­ση
 • Λεί­αν­ση – βε­λού­δι­νη υφή
 • Επα­να­φο­ρά της σφρι­γη­λό­τη­τας – Σύ­σφι­ξης της επι­δερ­μί­δας σας.
 • Δρα κατά τη διάρ­κεια της νύ­χτας όπου δι­πλα­σιά­ζε­ται ο ρυθ­μός ανα­γέν­νη­σης των κυτ­τά­ρων!

*ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΩΡΟΥ - ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ

Διαθεσιμότητα:
Άμεση παραλαβή / Παράδoση 1 έως 3 ημέρες
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΧΩΡΙΣ PARABEN ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ

ΧΩΡΙΣ PARABEN ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ

ΧΩΡΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΖΩΑ

ΧΩΡΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΖΩΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

 • ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
 • ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ
 • ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
 • ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η φυ­σι­κή σύν­θε­σή της που απο­τε­λεί­ται από:

 • Ροδό­νε­ρο

 • Ανθό­νε­ρο Αμα­με­λί­δας

 • Βού­τυ­ρο Καρι­τέ

 • Λάδι Argan

 • Λάδι Αβο­κά­ντο

 • Εκχύ­λι­σμα Ορχι­δέ­ας

 • Κίτρι­νο Μελισ­σο­κέ­ρι

 • Πεπτί­διο Αντι-στρες

 • Φυτι­κή Γλυ­κε­ρί­νη

 • Ριβό­ζη

 • Βιτα­μί­νη Ε

 • Αιθέ­ριο έλαιο Ylang Ylang

 • Αιθέ­ριο έλαιο Τρια­ντα­φυλ­λό­ξυ­λο

ει­σχω­ρεί στο δέρ­μα ενώ κοι­μά­στε και συμ­βάλ­λει στην φυ­σι­κή επα­νε­νερ­γο­ποί­η­ση της πα­ρα­γω­γής κολ­λα­γό­νου Ι, κολ­λα­γό­νου Ι­Ι­Ι και στη σύν­θε­ση της ελα­στί­νης και της τρο­πο­ε­λα­στί­νης, ώστε να ανα­ζω­ο­γο­νη­θούν οι γη­ρα­σμέ­νοι ινο­βλα­στοί. Το απο­τέ­λε­σμα; Η εντα­τι­κή θρέ­ψη, η ισχυ­ρή αντι­ρυ­τι­δι­κή δρά­ση, η λεί­αν­ση – βε­λού­δι­νη υφή και η επα­να­φο­ρά της σφρι­γη­λό­τη­τας – σύ­σφι­ξης της επι­δερ­μί­δας σας.

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Αφού ολο­κλη­ρώ­σε­τε τον κα­θα­ρι­σμό του προ­σώ­που σας από το μα­κι­γιάζ και τους ατμο­σφαι­ρι­κούς ρύ­πους, εφαρ­μό­στε την κρέ­μα σε όλο το πρό­σω­πο κα­θώς και στην πε­ριο­χή του λαι­μού και του ντε­κολ­τέ, με απα­λές κυ­κλι­κές κι­νή­σεις έως ότου απορ­ρο­φη­θεί. Για να ενι­σχύ­σε­τε το απο­τέ­λε­σμα χρη­σι­μο­ποιεί­στε το TIMALFES Θρε­πτι­κός Ορός Προ­σώ­που Ρυτί­δες/ Σύσφι­ξη /Περί­γραμ­μα πριν από την κρέ­μα σας. Απο­φύ­γε­τε την πε­ριο­χή των μα­τιών. Κατάλ­λη­λο για όλες τις ηλι­κί­ες και όλους τους τύ­πους δέρ­μα­τος. Για εξω­τε­ρι­κή χρή­ση μόνο.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

AQUA, HAMAMELIS VIRGINIANA WATER, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL, POTASSIUM PALMITOYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, GLYCERYL STEARATE, CETEARYL ALCOHOL, PERSEA GRATISSIMA OIL, GLYCERIN, ORCHIS MASCULA EXTRACT, BEESWAX, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, HEXAPEPTIDE 48-HCL, BENZYL ΑLCOHOL, DEHYDROACETIC ACID, RIBOSE, TOCOPHERYL ACETATE, ANIBA ROSAEODORA OIL, CANANGA ODORATA OIL, ROSA CENTIFOLIA OIL, BENZYL BENZOATE, BENZYL SALICYLATE, EUGENOL, FARNESOL, GERANIOL, ISOEUGENOL, LINALOOL, LIMONENE

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Ριβό­ζη

Η ρι­βό­ζη ή αλ­λιώς «ζά­χα­ρη της ζωής», εί­ναι ένα ενερ­γό συ­στα­τι­κό βιο­τε­χνο­λο­γί­ας προ­ερ­χό­με­νο από τους σπό­ρους κα­λα­μπο­κιού, η δρά­ση της οποί­ας επι­κε­ντρώ­νε­ται στην ενερ­γο­ποί­η­ση και οξυ­γό­νω­ση του δέρ­μα­τος με απο­τέ­λε­σμα ένα πρό­σω­πο φρέ­σκο, φω­τει­νό και γε­μά­το ζω­ντά­νια. Μειώ­νει τις ρυ­τί­δες απο­τε­λε­σμα­τι­κά και αυ­ξά­νει την ελα­στι­κό­τη­τα του δέρ­μα­τος.

Πεπτί­διο αντί-στρες

Το και­νο­τό­μο ενερ­γό πε­πτί­διο αντί-στρες εξι­σορ­ρο­πεί τα γο­νί­δια κατά του στρες τα οποία έχουν χά­σει την κι­νη­τι­κό­τη­τά τους λόγω ηλι­κί­ας και εξω­τε­ρι­κής μό­λυν­σης (κά­πνι­σμα, ρύ­παν­ση). Διε­γεί­ρει τα κύτ­τα­ρα και τα επα­να­φέ­ρει σε φυ­σιο­λο­γι­κή κα­τά­στα­ση, όπως συμ­βαί­νει σε ένα νε­α­νι­κό δέρ­μα.

Τα απο­τε­λέ­σμα­τα έρευ­νας που έγι­νε σε γυ­ναί­κες ηλι­κί­ας 40-65 ετών, το 50% των οποί­ων ήταν κα­πνί­στριες εί­ναι εντυ­πω­σια­κά :

Μεί­ω­ση -58% στο βά­θος των ρυ­τί­δων.

Βελ­τί­ω­ση της απα­λό­τη­τας +30% μετά από 2 μή­νες συ­νε­χούς χρή­σης με τα πρώ­τα ορα­τά απο­τε­λέ­σμα­τα μό­λις μετά από 2 εβδο­μά­δες.

Ενυ­δα­τω­μέ­νο δέρ­μα +20% ενυ­δά­τω­ση μετά από 15 ημέ­ρες συ­νε­χούς χρή­σης και +42% μετά από 2 μή­νες.

Λάδι Αργκάν

Απο­κα­λεί­ται αλ­λιώς και ως το «υγρό χρυ­σά­φι της ερή­μου» λόγω του ότι απο­τε­λεί­ται σε πο­σο­στό 80% από βα­σι­κά λι­πα­ρά οξέα και έχει εκ­πλη­κτι­κές ευ­ερ­γε­τι­κές επι­δρά­σεις στο δέρ­μα κα­θώς μειώ­νει τις φλεγ­μο­νές και εί­ναι αντιο­ξει­δω­τι­κό. Προ­στα­τεύ­ει από την ηλια­κή ακτι­νο­βο­λία UV, κα­τα&am

EN-PROPERTIES

Its natural composition consists of:

Rosewater

Hamamelis water

Shea Butter

Argan Oil

Avocado Oil

Purple Orchid extract

Yellow Beeswax

Anti-stress peptide

Glycerin

Ribose

Vitamin E

Ylang Ylang oil

Rose wood Oil

Penetrates the skin while you sleeping and contributes to the natural reactivation of the production of collagen I, collagen III and to the synthesis of elastin and tropoelastin, in order to revitalize the aging fibroblasts. The result is the intensive nourishment, strong anti-wrinkle action, smoothing - velvety texture and the restoration of your skin firmness – tightening.

EN-HOW TO USE

After you finish cleaning your face from makeup and atmospheric pollutants, apply the cream to the entire face as well as to the area of ​​the neck and neckline with gentle circular movements until it is absorbed. To enhance the result, use TIMALFES Nourishing Face Serum Anti-Wrinkles/Tightening/Outline just before applying your cream. Avoid the eyes area. Suitable for all ages and all skin types. For external use only.

EN-INGREDIENTS

AQUA, HAMAMELIS VIRGINIANA WATER, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL, POTASSIUM PALMITOYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, GLYCERYL STEARATE, CETEARYL ALCOHOL, PERSEA GRATISSIMA OIL, GLYCERIN, ORCHIS MASCULA EXTRACT, BEESWAX, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, HEXAPEPTIDE 48-HCL, BENZYL ΑLCOHOL, DEHYDROACETIC ACID, RIBOSE, TOCOPHERYL ACETATE, ANIBA ROSAEODORA OIL, CANANGA ODORATA OIL, ROSA CENTIFOLIA OIL, BENZYL BENZOATE, BENZYL SALICYLATE, EUGENOL, FARNESOL, GERANIOL, ISOEUGENOL, LINALOOL, LIMONENE