fb-image
Εναλλακτικά

Καλάθι
(0)
Καλάθι αγορών
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.
Δωρεάν αντικαταβολή για τα εγγραμμένα μέλη.
Σύνολο0 €
Κρέμα Ματιών – Βλεφάρων - Ανόρθωση / Αντιγήρανση / Μαύροι Κύκλοι - 15ml Κρέμα Ματιών – Βλεφάρων - Ανόρθωση / Αντιγήρανση / Μαύροι Κύκλοι - 15ml
Eye_Eyelid_Cream__1579290383_335.jpg

Περιποίηση προσώπου

Κρέμα Ματιών – Βλεφάρων - Ανόρθωση / Αντιγήρανση / Μαύροι Κύκλοι - 15ml

Τιμή πώλησης με έκπτωση
27,00 €
Κωδικός Προϊόντος: 560028

3πλή ΔΡΑΣΗ 

♥ Ανόρ­θω­ση βλε­φά­ρου - LIFTING

♥ Πόδι της χή­νας

♥ Μαύροι Κύκλοι 

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 

"ΓΙΑΤΙ... ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ"

 

*ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΩΡΟΥ - ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ

Διαθεσιμότητα:
Άμεση παραλαβή / Παράδoση 1 έως 3 ημέρες
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΧΩΡΙΣ PARABEN ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ

ΧΩΡΙΣ PARABEN ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ

ΧΩΡΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΖΩΑ

ΧΩΡΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΖΩΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

 • ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
 • ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ
 • ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
 • ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ορατό απο­τέ­λε­σμα μη επεμ­βα­τι­κής βλε­φα­ρο­πλα­στι­κής που κα­λεί­ται να εκ­πλη­ρώ­σει τις επι­θυ­μί­ες και προσ­δο­κί­ες αν­δρών και γυ­ναι­κών σε όλο τον κό­σμο.

Η δρά­ση της:

 • στο­χεύ­ει σε ένα ορα­τό απο­τέ­λε­σμα ανόρ­θω­σης-lifting κα­θώς κα­θυ­στε­ρεί/​αντι­στρέ­φει τη χα­λά­ρω­ση των βλε­φά­ρων,

 • μειώ­νει τις ρυ­τί­δες στο πόδι της χή­νας στο πλαϊ­νό του μα­τιού κα­θώς ενι­σχύ­ει τη δομή του δέρ­μα­τος,

 • ελατ­τώ­νει τους μαύ­ρους κύ­κλους και το πρή­ξι­μο στο κάτω μέ­ρος του μα­τιού, λόγω του ότι ενο­ποιεί το μι­κρό-αγ­γεια­κό δί­κτυο και μειώ­νει τη με­λάγ­χρω­ση.

 • λει­τουρ­γεί ως ισο­σταθ­μι­στής ομορ­φιάς στο δέρ­μα,

 • επα­να­φέ­ρει σε κα­νο­νι­κό επί­πε­δο το 80% των γο­νι­δί­ων, τα οποία έχουν χά­σει την ισορ­ρο­πία τους κατά του στρες, και τέ­λος

 • «Ενερ­γο­ποιεί» τα κύτ­τα­ρα του δέρ­μα­τος, όπως συμ­βαί­νει φυ­σιο­λο­γι­κά σε μία νε­α­νι­κή επι­δερ­μί­δα.

Το απο­τέ­λε­σμα μίας μη-επεμ­βα­τι­κής βλε­φα­ρο­πλα­στι­κής, εί­ναι σύ­ντο­μα ορα­τό μέσα από την κα­θη­με­ρι­νή χρή­ση. Ένα και­νο­τό­μο προ­ϊ­όν που κα­λεί­ται να εκ­πλη­ρώ­σει τις επι­θυ­μί­ες και προσ­δο­κί­ες αν­δρών και γυ­ναι­κών σε όλο τον κό­σμο. Η δρά­ση του προ­ϊ­ό­ντος βα­σί­ζε­ται στη χρή­ση των εξής απο­τε­λε­σμα­τι­κών πρώ­των υλών:

 • Πορ­το­κα­λό­νε­ρο

 • Ρυζέ­λαιο

 • Σιτέ­λαιο

 • Ακα­κία Κων­στα­ντι­νου­πό­λε­ως από­σπα­σμα φλοιού & Βότα­νο Αγίου Παύ­λου εκ­χύ­λι­σμα

 • Πεπτί­διο Αντι-στρες

 • Κίτρι­νο Μελισ­σο­κέ­ρι

 • Φυτι­κή Γλυ

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Αφού κα­θα­ρί­σε­τε προ­σε­κτι­κά όλο το πρό­σω­πο, απλώ­στε την κρέ­μα μα­τιών – βλε­φά­ρων γύρω από τα μά­τια και πάνω στα βλέ­φα­ρα, απα­λά, με τις άκρες των δα­κτύ­λων σας, με κυ­κλι­κές κι­νή­σεις από μέσα προς τα έξω, χω­ρίς να τρί­βε­τε την πε­ριο­χή, έως ότου απορ­ρο­φη­θεί. Κατάλ­λη­λο για όλες τις ηλι­κί­ες και όλους τους τύ­πους δέρ­μα­τος.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

AQUA, ORYZA SATIVA BRAN OIL, POTASSIUM PALMITOYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, GLYCERYL STEARATE, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERIN, ALBIZIA JULIBRISSIN BARK EXTRACT, SIEGESBECKIA ORIENTALIS EXTRACT, SODIUM BENZOATE, HEXAPEPTIDE 48-HCL, BENZYL ALCOHOL, DEHYDROACETIC ACID, BEESWAX, PELARGONIUM GRAVEOLENS OIL, CITRUS AURANTIUM AMARA FLOWER OIL, CITRONELLOL, GERANIOL, LINALOOL

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Ακα­κία Κων­στα­ντι­νου­πό­λε­ως από­σπα­σμα φλοιού και βό­τα­νο Αγίου Παύ­λου εκ­χύ­λι­σμα

Έχει τι­μη­θεί με τη διά­κρι­ση Best New συ­στα­τι­κό στην Ασία το 2013 κατά τη διάρ­κεια των E&T R&D βρα­βεί­ων. Είναι το πρώ­το καλ­λυ­ντι­κό συ­στα­τι­κό το οποίο, μέσω της πολ­λα­πλής στο­χευ­μέ­νης δρά­σης κατά της χα­λά­ρω­σης, επι­τυγ­χά­νει απο­τε­λε­σμα­τι­κά

 • την ανόρ­θω­ση της πτυ­χής του άνω βλε­φά­ρου (έως -61%) *

 • τη διόρ­θω­ση στο πε­ρί­γραμ­μα του μα­τιού (έως -91%) *

 • την ορα­τή λεί­αν­ση των ρυ­τί­δων στο πόδι της χή­νας (μεί­ω­ση όγκου έως -34% και βά­θους έως -33%) *

 • την ενί­σχυ­ση της δο­μής του δέρ­μα­τος

 • την εξα­σθέ­νη­ση των μαύ­ρων κύ­κλων (μεί­ω­ση έντα­σης χρω­μα­τι­σμού έως -32% στο κόκ­κι­νο και έως -30% στο μπλε) *

 • τη μεί­ω­ση του πρη­ξί­μα­τος στο κάτω μέ­ρος του μα­τιού

Ορατά απο­τε­λέ­σμα­τα μίας αναί­μα­κτης - μη επεμ­βα­τι­κής βλε­φα­ρο­πλα­στι­κής που έρ­χε­ται να εκ­πλη­ρώ­σει τις προσ­δο­κί­ες αν­δρών και γυ­ναι­κών σε όλο τον κό­σμο.

*Κλι­νι­κές με­λέ­τες απέ­δει­ξαν τις θε­τι­κές επι­πτώ­σεις του δρα­στι­κού συ­στα­τι­κού μετά από 2 μή­νες συ­νε­πούς χρή­σης.

Πεπτί­διο αντί-στρες

Το και­νο­τό­μο ενερ­γό πε­πτί­διο αντί-στρες εξι­σορ­ρο­πεί τα γο­νί­δια κατά του στρες τα οποία έχουν χά­σει την κι­νη­τι­κό­τη­τά τους λόγω ηλι­κί­ας και εξω­τε­ρι­κής μό­λυν­σης (κά­πνι­σμα, ρύ­παν­ση). Διε­γεί­ρει τα κύτ­τα­ρα και τα επα­να­φέ­ρει σε φυ­σιο­λο­γι­κή κα­τά­στα­ση, όπως συμ­βαί­νει σε ένα νε­α­νι­κό δέρ­μα.

Τα απο­τε­λέ­σμα­τα έρευ­νας που έγι­νε σε γυ

EN-PROPERTIES

TIMALFES Eye - Eyelid Cream contains the Asia awarded natural active Albizia julibrissin bark extract and St. Paul’s wort extract as well as the innovative natural active anti-stress peptide.

Their action aims:

in a visible lifting effect as it delays / reverses the eyelids relaxation,

to reduce the wrinkles in the goose leg at the side of the eye as it enhances the structure of the skin,

to reduce the dark circles and swelling in the lower part of the eye, because it unifies the micro-vascular network and reduces pigmentation.

it acts as a beauty equalizer on the skin,

to restore to a normal level 80% of the genes, which have lost their balance against stress, and finally

it "activates" the skin cells, as is normal in a young skin.

The result of a non-invasive eyelid plastic surgery is soon visible through daily use. An innovative product which is meant to satisfy the needs and aspirations of men and women all over the world.

The action of the product is based on the use of the following effective raw materials:

Orange water

Rice oil

Wheat protein oil

Albizia julibrissin bark extract and St. Paul’s wort extract

Anti-stress peptide

Yellow Beeswax

Glycerin

Vitamin E

Geranium Essential Oil

EN-HOW TO USE

Clean your face carefully and apply the eye – eyelid cream around the eyes and on the eyelids. Use your fingertips and with gentle circular movements apply the cream from the inside to the outside without rubbing the area, until it is absorbed. Suitable for all ages and all skin types.

EN-INGREDIENTS

AQUA, ORYZA SATIVA BRAN OIL, POTASSIUM PALMITOYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, GLYCERYL STEARATE, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERIN, ALBIZIA JULIBRISSIN BARK EXTRACT, SIEGESBECKIA ORIENTALIS EXTRACT, SODIUM BENZOATE, HEXAPEPTIDE 48-HCL, BENZYL ALCOHOL, DEHYDROACETIC ACID, BEESWAX, PELARGONIUM GRAVEOLENS OIL, CITRUS AURANTIUM AMARA FLOWER OIL, CITRONELLOL, GERANIOL, LINALOOL