fb-image
Εναλλακτικά

Καλάθι
(0)
Καλάθι αγορών
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.
Δωρεάν αντικαταβολή για τα εγγραμμένα μέλη.
Σύνολο0 €
Κρέμα Ημέρας Δράση κατά της Γήρανσης με προστασία από τον ήλιο - 50ml Κρέμα Ημέρας Δράση κατά της Γήρανσης με προστασία από τον ήλιο - 50ml
Day_Cream__1579290132_860.jpg

Περιποίηση προσώπου

Κρέμα Ημέρας Δράση κατά της Γήρανσης με προστασία από τον ήλιο - 50ml

Τιμή πώλησης με έκπτωση
28,00 €
Κωδικός Προϊόντος: 560011

ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ

 • Αντιοξειδωτική
 • Δράση Κατά των ελευθέρων ριζών 
 • Αντιστρέφει :  ατέ­λειες

                              ρυ­τί­δες

                              ​φα­κί­δες/κη­λί­δες 

 

* ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΩΡΟΥ - ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ

 

 

Διαθεσιμότητα:
Άμεση παραλαβή / Παράδoση 1 έως 3 ημέρες
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΧΩΡΙΣ PARABEN ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ

ΧΩΡΙΣ PARABEN ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ

ΧΩΡΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΖΩΑ

ΧΩΡΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΖΩΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

 • ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
 • ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ
 • ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
 • ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η TIMALFES Κρέμα Ημέ­ρας Δράση κατά της Γήραν­σης με προ­στα­σία από τον ήλιο, με το ενερ­γό δρα­στι­κό έν­ζυ­μο Thermus Thermo-philus, εκ­πλη­ρώ­νει τις προσ­δο­κί­ες μας για ένα προ­ϊ­όν νέας γε­νιάς φω­το­προ­στα­σί­ας από την υπε­ριώ­δη ακτι­νο­βο­λία. Περιέ­χει δρα­στι­κά, τα οποία μι­μού­νται τα αντιο­ξει­δω­τι­κά και αντι-ελευ­θέ­ρων ρι­ζών προ­στα­τευ­τι­κά έν­ζυ­μα που βρί­σκο­νται φυ­σι­κά στο δέρ­μα μας.

Βασί­ζει τη δρά­ση της στις εκ­πλη­κτι­κές ιδιό­τη­τες των :

 • Νερό Τρια­ντά­φυλ­λο

 • Λάδι Jojoba

 • Λάδι Βερύ­κοκ­κο

 • Λάδι Αβο­κά­ντο

 • Βού­τυ­ρο Καρι­τέ

 • Εκχύ­λι­σμα Μελιού

 • Κίτρι­νο Μελισ­σο­κέ­ρι

 • Ένζυ­μο Thermus Thermophilus

 • Βιτα­μί­νη Ε

 • Φυτι­κή Γλυ­κε­ρί­νη

 • Αιθέ­ριο έλαιο Τρια­ντά­φυλ­λο

 • Αιθέ­ριο έλαιο Λεβά­ντα

 • Αιθέ­ριο έλαιο Γερά­νι

με απο­τέ­λε­σμα να αντι­στρέ­φει βα­σι­κά ση­μά­δια γή­ραν­σης όπως οι ατέ­λειες, οι ρυ­τί­δες, οι πα­νά­δες/​φα­κί­δες και κη­λί­δες που προ­κα­λεί η ακτι­νο­βο­λία UV. Η δρά­ση της ενι­σχύ­ει την πρό­λη­ψη κατά της γή­ραν­σης του δέρ­μα­τος, έτσι ώστε να δεί­χνε­τε νε­ό­τε­ροι. Δοκι­μές έδει­ξαν ότι η επι­δερ­μί­δα μπο­ρεί να δεί­χνει έως και πέ­ντε χρό­νια νε­ό­τε­ρη!

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Εφαρ­μό­στε κα­θη­με­ρι­νά την κρέ­μα σε κα­θα­ρό πρό­σω­πο κα­θώς επί­σης και στην πε­ριο­χή του λαι­μού και του ντε­κολ­τέ. Απο­φύ­γε­τε την πε­ριο­χή των μα­τιών. Κατάλ­λη­λο για όλες τις ηλι­κί­ες και όλους τους τύ­πους δέρ­μα­τος.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

AQUA, PRUNUS ARMENIACA KERNEL OIL, POTASSIUM PALMITOYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, GLYCERYL STEARATE, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERIN, MEL EXTRACT, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL, THERMUS THERMOPHILUS FERMENT, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, PERSEA GRATISSIMA OIL, TOCOPHERYL ACETATE, BENZYL ΑLCOHOL, DEHYDROACETIC ACID, BEESWAX, CANANGA ODORATA OIL, ANIBA ROSAEODORA OIL, ROSA CENTIFOLIA OIL, LIMONENE, GERANIOL, LINALOOL, BENZYL BENZOATE, BENZYL SALICYLATE, EUGENOL, FARNESOL, ISOEUGENOL

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Thermus Thermophilus έν­ζυ­μο
Ένα βρα­βευ­μέ­νο φυ­σι­κό ενερ­γό συ­στα­τι­κό, με ισχυ­ρή αντι­γη­ρα­ντι­κή δρά­ση, το πλέ­ον άρ­τιο στην κα­τα­πο­λέ­μη­ση της φω­το­γή­ραν­σης, κα­θώς προ­λαμ­βά­νει και απο­τρέ­πει τη δη­μιουρ­γία των ανε­πι­θύ­μη­των πα­ρε­νερ­γειών, όπως κη­λί­δες, ρυ­τί­δες και ξη­ρό­τη­τα. Είναι προ­ϊ­όν βιο­τε­χνο­λο­γί­ας και προ­στα­τεύ­ει σε κυτ­τα­ρι­κό επί­πε­δο από τη υπε­ριώ­δη (UV) και υπέ­ρυ­θρη (IR) ακτι­νο­βο­λία. Το συ­να­ντά­με σε νερά βά­θους 2000μ, με θερ­μο­κρα­σία 75ο C και 200 bars πί­ε­ση.

Εκχύ­λι­σμα Μελιού
Περιέ­χο­ντας όλη τη δύ­να­μη της φύ­σης, το εκ­χύ­λι­σμα από μέλι άν­θε­ων, έχει την ιδιό­τη­τα να λειαί­νει και να βελ­τιώ­νει την εμ­φά­νι­ση του δέρ­μα­τος.

Λάδι βε­ρύ­κοκ­κο
Ένα λε­πτόρ­ρευ­στο λάδι το οποίο απορ­ρο­φά­ται εύ­κο­λα και δεν αφή­νει λι­πα­ρό­τη­τα. Εχει εξαι­ρε­τι­κές ενυ­δα­τι­κές και ανα­ζω­ο­γο­νη­τι­κές ιδιό­τη­τες.

Λάδι Jojoba
Η σύν­θε­ση του εί­ναι πα­ρό­μοια με το αν­θρώ­πι­νο σμήγ­μα με απο­τέ­λε­σμα να απορ­ρο­φά­ται πολύ εύ­κο­λα από την επι­δερ­μί­δα χω­ρίς να αφή­νει ίχνος λι­πα­ρό­τη­τας και για το λόγο αυτό βοη­θά και στη ρύθ­μι­ση έκ­κρι­σης σμήγ­μα­τος. Το δέρ­μα δια­τη­ρεί­ται ελα­στι­κό κα­θώς ενερ­γο­ποιεί­ται ο με­τα­βο­λι­σμός της ελα­στί­νης και κα­θυ­στε­ρεί­ται η γή­ραν­ση λόγω της συ­γκρά­τη­σης της φυ­σιο­λο­γι­κής υγρα­σί­ας μέσα στους ιστούς. Είναι βα­θιά κα­θα­ρι­στι­κό, δια­θέ­τει ση­μα­ντι­κή αντι­φλεγ­μο­νώ­δη δρά­ση και εί­ναι ιδα­νι­κό για κάθε τύπο δέρ­μα­τος.

Λάδι Αβο­κάντ

EN-PROPERTIES

TIMALFES Day Cream Anti-aging action with sun protection with the active enzyme Thermus Thermophilus, fulfills our expectations for a new generation of products that protect us from ultraviolet radiation. It contains actives which mimic the antioxidant and anti-free radicals protective enzymes found naturally in our skin.

At the same time, based on the amazing properties of:

Rosewater

Jojoba oil

Apricot oil

Avocado oil

Shea Butter

Honey extract

Yellow Beeswax

Enzyme Thermus Thermophilus

Vitamin E

Glycerin

Rose Essential Oil

Lavender Essential Oil

Geranium Essential Oil

Reverses key signs of aging such as blemishes, wrinkles, facials and spotting caused by UV irradiation. Its action enhances the prevention of aging of the skin so that you look younger. Tests showed that the skin could seem up to five years younger!

EN-HOW TO USE

Apply the cream daily to a clean face as well as to the neck and neckline. Avoid the eyes area. Suitable for all ages and all skin types.

EN-INGREDIENTS

AQUA, PRUNUS ARMENIACA KERNEL OIL, POTASSIUM PALMITOYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, GLYCERYL STEARATE, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERIN, MEL EXTRACT, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL, THERMUS THERMOPHILUS FERMENT, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, PERSEA GRATISSIMA OIL, TOCOPHERYL ACETATE, BENZYL ΑLCOHOL, DEHYDROACETIC ACID, BEESWAX, CANANGA ODORATA OIL, ANIBA ROSAEODORA OIL, ROSA CENTIFOLIA OIL, LIMONENE, GERANIOL, LINALOOL, BENZYL BENZOATE, BENZYL SALICYLATE, EUGENOL, FARNESOL, ISOEUGENOL