fb-image
Εναλλακτικά

Καλάθι
(0)
Καλάθι αγορών
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.
Δωρεάν αντικαταβολή για τα εγγραμμένα μέλη.
Σύνολο0 €
Green Λευκαντική Κρέμα κατά των Κηλίδων Ημέρας / Νύχτας -50ml Green Λευκαντική Κρέμα κατά των Κηλίδων Ημέρας / Νύχτας -50ml
whitening__1579290620_880.jpg

Περιποίηση προσώπου

Green Λευκαντική Κρέμα κατά των Κηλίδων Ημέρας / Νύχτας -50ml

Τιμή πώλησης με έκπτωση
31,50 €
Κωδικός Προϊόντος: 560110

Ορα­τά απο­τε­λέ­σμα­τα μό­λις μετά από 2 εβδο­μά­δες χρή­σης

Απο­τε­λε­σμα­τι­κή και Πρω­τό­τυ­πη λύση στη θε­ρα­πεία των στιγ­μά­των (κη­λί­δων)

Για Φω­τει­νή και Λα­μπε­ρή επι­δερ­μί­δα, χω­ρίς σκο­τει­νά ση­μεία

 

♥ Η Δράση της ανα­στέλ­λει τη Σύν­θε­ση και τη Με­τα­φο­ρά της με­λα­νί­νης στα εξω­τε­ρι­κά στρώ­μα­τα της επι­δερ­μί­δας, ενώ παράλληλα Ενυ­δατώνει 

Ασφα­λής χρή­ση ακό­μη και κατά τη διάρ­κεια της ημέ­ρας

 

 Οργα­νι­κά πι­στο­ποι­η­μέ­νο προ­ϊ­όν από τη Natrue.

 

*ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΩΡΟΥ - ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ

Διαθεσιμότητα:
Άμεση παραλαβή / Παράδoση 1 έως 3 ημέρες
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΧΩΡΙΣ PARABEN ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ

ΧΩΡΙΣ PARABEN ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ

ΧΩΡΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΖΩΑ

ΧΩΡΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΖΩΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
  • ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ
  • ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Βασί­ζο­ντας τη δρά­ση της στο κρι­νά­κι της Κρή­της ή αλ­λιώς κρι­νά­κι της άμ­μου, η green λευ­κα­ντι­κή κρέ­μα κατά των κη­λί­δων ημέ­ρας/​νύ­χτας, απο­τε­λεί μία απο­τε­λε­σμα­τι­κή και πρω­τό­τυ­πη λύση στη θε­ρα­πεία των στιγ­μά­των (κη­λί­δων).

Με τα πρώ­τα ορα­τά απο­τε­λέ­σμα­τα μό­λις μετά από 2 εβδο­μά­δες χρή­σης, κα­θώς ανα­στέλ­λει τη σύν­θε­ση και τη με­τα­φο­ρά της με­λα­νί­νης στα εξω­τε­ρι­κά στρώ­μα­τα της επι­δερ­μί­δας. Σε συν­δυα­σμό με δύο ελαιώ­δη συ­μπλέγ­μα­τα προ­σφέ­ρει μία φω­τει­νή και λα­μπε­ρή επι­δερ­μί­δα, χω­ρίς σκο­τει­νά ση­μεία, κρα­τώ­ντας πα­ράλ­λη­λα ενυ­δα­τω­μέ­νο το δέρ­μα. Σε αντί­θε­ση με τα πε­ρισ­σό­τε­ρα προ­ϊ­ό­ντα της αγο­ράς, δεν εί­ναι φω­το­ευαί­σθη­τη με απο­τέ­λε­σμα να εί­ναι ασφα­λής η χρή­ση της ακό­μη και κατά τη διάρ­κεια της ημέ­ρας. Οργα­νι­κά πι­στο­ποι­η­μέ­νο προ­ϊ­όν από τη Natrue.

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Εφαρ­μό­στε την κρέ­μα κα­θη­με­ρι­νά πρωί και βρά­δυ σε πρό­σω­πο, λαι­μό και ντε­κολ­τέ. Απο­φύ­γε­τε την πε­ριο­χή των μα­τιών.
Μόνο για εξω­τε­ρι­κή χρή­ση.
Δεν εί­ναι φω­το­ευαί­σθη­τη. Ασφα­λής και απο­τε­λε­σμα­τι­κή για χρή­ση χει­μώ­να και κα­λο­καί­ρι. Ειδι­κά τους κα­λο­και­ρι­νούς μή­νες μην αμε­λεί­τε τη χρή­ση αντη­λια­κής κρέ­μας.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

*Εκχύ­λι­σμα από κρι­νά­κι της θά­λασ­σας

Το εκ­χύ­λι­σμα από το κρι­νά­κι της θά­λασ­σας βοη­θά να ανα­στα­λεί η σύν­θε­ση και η με­τα­φο­ρά της με­λα­νί­νης στα ανώ­τε­ρα στρώ­μα­τα της επι­δερ­μί­δας, δρώ­ντας πα­ράλ­λη­λα στη νευ­ρι­κή οδό και την οδό του κυτ­τα­ρι­κού στρες με απο­τέ­λε­σμα τη θε­ρα­πεία των στιγ­μά­των. Τα απο­τε­λέ­σμα­τα εί­ναι ορα­τά μετά από δύο εβδο­μά­δες χρή­σης.

*100% φυ­τι­κό ελαιώ­δης σύ­μπλεγ­μα ελώ­δες μο­λό­χας, πί­του­ρο ρυ­ζιού και γλυ­κό­ρι­ζας BIO

Το βιο­λο­γι­κό ελαιώ­δες σύ­μπλεγ­μα λει­τουρ­γεί σαν λευ­κα­ντι­κός πα­ρά­γο­ντας και συμ­βάλ­λει στο να μειω­θούν οι σκού­ρες κη­λί­δες, δί­νει λάμ­ψη και φω­τει­νό­τη­τα, ενώ πα­ράλ­λη­λα λευ­καί­νει και ισορ­ρο­πεί τα «σκο­τει­νά ση­μεία». Εμφα­νή απο­τε­λέ­σμα­τα μό­λις μετά τον πρώ­το μήνα χρή­σης.

100% φυ­τι­κό ελαιώ­δης σύ­μπλεγ­μα μυρ­τιάς και φύλ­λα ελιάς BIO

Το 100% φυ­τι­κό ελαιώ­δες σύ­μπλεγ­μα ενερ­γεί ως πα­ρά­γο­ντας αντι­γή­ραν­σης. Απο­τρέ­πει το οξει­δω­τι­κό στρες και την μο­ρια­κή και κυτ­τα­ρι­κή γή­ραν­ση. Και τα δύο έλαια του συ­μπλέγ­μα­τος απο­τε­λούν φυ­σι­κές πη­γές συ­γκέ­ντρω­σης φαι­νο­λι­κών οξέ­ων.

Μείγ­μα με εκ­χύ­λι­σμα ρη­τί­νης μύ­ρου , σπό­ρους από anatto, Pongamia έλαιο και ηλιέ­λαιο

Δρα ως αντη­λια­κό μέσο, το οποίο ταυ­τό­χρο­να κα­τα­πρα­ΰ­νει την επι­δερ­μί­δα και τη δια­τη­ρεί ενυ­δα­τω­μέ­νη. Μειώ­νει τις ατέ­λειες και τη γυα­λά­δα και έχει αντι­φλεγ­μο­νώ­δη δρά­ση.

Είναι μείγ­μα δρα­στι­κών συ­στα­τι­κών το οποίο χρη­σι­μο­ποιεί­ται σε υπο­αλ­λερ­γι­κά σκευά­σμα­τα χω­ρίς αι­θέ­ρια έλαια και έχουν πα­ρα­χθεί χ

EN-HOW TO USE

Basing its action on Crete's Lily or sand Lily, green whitening cream against day/night spots is an effective and original solution to the treatment of speckles (spots)

Apply the cream daily, morning and evening to face, neck and neckline. Avoid eye area.

For external use only.

It is not photosensitive. Safe and effective for winter and summer use. Especially during the summer months do not neglect the use of sunscreen.

EN-PRODUCT DESCRIPTION

By basing its action on the lily of Crete or else the lily of the sand, the green whitening cream against stains, for day and night use, is an effective and original solution to the treatment of spots with the first visible results just after 2 weeks of use, as it inhibits the synthesis and transfer of melanin to the outer layers of the epidermis. Combined with two oily complexes, it offers a luminous and shiny skin, without dark spots, while keeping the skin hydrated. Unlike most products on the market, it's not photosensitive, so it's safe to use even during the day. Organic product certified by Natrue.

*Sea daffodil extract

*100% vegetable oily complex of mallow, rice bran and liquorice BIO

*100% vegetable oily complex of myrtle and olive leaves BIO

*Blend of extract of myrrh resin , anatto seeds , Pongamia oil and sunflower oil

* 100% Natural Aloe Juice BIO

Original Extract Orange BIO

Olive oil BIO

Argan Oil BIO

EN-INGREDIENTS

CITRUS AURANTIUM DULCIS FRUIT WATER, OLEA EUROPAEA FRUIT , POTASSIUM PALMITOYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, GLYCERYL STEARATE, CETEARYL ALCOHOL, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, MYRTUS COMMUNIS LEAF EXTRACT, OLEA EUROPAEA LEAF EXTRACT, BRASSICA CAMPESTRIS SEED, GLYCYRRHIZA GLABRA ROOT EXTRACT, POLYGLYCERYL-3 DIISOSTEARATE, ALTHAEA OFFICINALIS ROOT EXTRACT, ORYZA SATIVA BRAN EXTRAC T, GLYCERIN, AQUA, PANCRATIUM MARITIMUM EXTRACT, BENZYL ALCOHOL, DEHYDROACETIC ACID , BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, COMMIPHORA MYRRHA RESIN EXTRAC, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, PONGAMIA GLABRA SEED OIL, BIXA ORELLANA SEED EXTRAC, CERA ALBA